Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie pomorskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w październiku optymistycznie, podobnie jak we wrześniu. Bieżący portfel zamówień jest zwiększany, po nieznacznym ograniczeniu odnotowanym w ubiegłym miesiącu. Produkcja rośnie szybciej niż we wrześniu. Odpowiednie prognozy są korzystne, ale ostrożniejsze od formułowanych przed miesiącem. Bieżąca sytuacja finansowa nie zmienia się, przewidywania w tym zakresie są bardziej optymistyczne od prognoz formułowanych we wrześniu. Planowane jest utrzymanie dotychczasowego stanu zatrudnienia. Przedsiębiorcy przewidują, że ceny wyrobów przemysłowych mogą spadać szybciej niż oczekiwano przed miesiącem.