Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie pomorskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w lutym korzystnie, podobnie jak w styczniu. Bieżący portfel zamówień oraz produkcja są oceniane nieznacznie negatywnie, gorzej niż przed miesiącem. Odpowiednie prognozy są bardziej pozytywne od formułowanych w styczniu. Oceny sytuacji finansowej są bardziej pesymistyczne niż w ubiegłym miesiącu, utrzymują się nieznacznie pozytywne przewidywania w tym zakresie. Planowany jest niewielki wzrost zatrudnienia, mniejszy od zapowiadanego w ubiegłym miesiącu. Przedsiębiorcy przewidują, że ceny wyrobów przemysłowych mogą nieznacznie rosnąć, choć wolniej niż oczekiwano w styczniu.