Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie pomorskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w lipcu korzystnie, podobnie jak w czerwcu. Oceny bieżące i prognozy portfela zamówień i produkcji oraz przewidywania dotyczące sytuacji finansowej są pozytywne, choć ostrożniejsze od formułowanych w ubiegłym miesiącu. Bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest nieznacznie korzystnie, lepiej niż w czerwcu. Przedsiębiorcy planują niewielkie redukcje zatrudnienia, zbliżone do zapowiadanych przed miesiącem. Ceny wyrobów przemysłowych mogą spadać.