Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie pomorskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w czerwcu korzystnie, podobnie jak w maju. Diagnozy i prognozy portfela zamówień oraz przewidywania dotyczące sytuacji finansowej są mniej optymistyczne od formułowanych przed miesiącem. Opinie dotyczące bieżącej i przyszłej produkcji są lepsze od zgłaszanych w maju. Sytuacja finansowa oceniana jest nieznacznie negatywnie. Planowany jest niewielki wzrost zatrudnienia, mniejszy od zapowiadanego przed miesiącem. Przedsiębiorcy przewidują, że ceny wyrobów przemysłowych mogą rosnąć.