Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie pomorskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w kwietniu mniej korzystnie niż w marcu. Bieżący portfel za-mówień i produkcja rosną wolniej niż przed miesiącem. Sytuacja finansowa nie zmienia się. Odpowiednie prognozy są mniej optymistyczne od formułowanych w marcu. Planowany jest wzrost zatrudnienia, zbliżony do zapowiadanego przed miesiącem. Przedsiębiorcy przewidują, że ceny wyrobów przemysłowych mogą nieznacznie rosnąć, podobnie jak oczekiwano w marcu.