Opracowania sygnalne

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Ceny, handel

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Handel i gastronomia w województwie pomorskim w 2011 r.
31.10.2012 Archiwum Handel i gastronomia w województwie pomorskim w 2011 r.

Edukacja

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Edukacja w województwie pomorskim w roku szkolnym 2022/23
30.11.2023 Archiwum Edukacja w województwie pomorskim w roku szkolnym 2022/23

Finanse

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie pomorskim w 2022 r.
29.09.2023 Archiwum Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie pomorskim w 2022 r.
2 Informacja sygnalna Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w województwie pomorskim w 2018 r.
30.12.2019 Archiwum Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w województwie pomorskim w 2018 r.
3 Informacja sygnalna Finanse instytucji kultury w województwie pomorskim w 2015 r.
22.03.2017
4 Informacja sygnalna Wyniki finansowe i podstawowe relacje ekonomiczne w okresie I - III 2015 r.
30.06.2015 Archiwum Wyniki finansowe i podstawowe relacje ekonomiczne w okresie I - III 2015 r.

Infrastruktura komunalna

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Gospodarka odpadami komunalnymi w województwie pomorskim
28.02.2017
2 Informacja sygnalna Infrastruktura komunalna w województwie pomorskim w 2011 r.
31.10.2012 Archiwum Infrastruktura komunalna w województwie pomorskim w 2011 r.
3 Informacja sygnalna Mieszkania w województwie pomorskim w 2009 r.
30.07.2010 Archiwum Mieszkania w województwie pomorskim w 2009 r.
4 Informacja sygnalna Sieć wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa oraz odpady komunalne w województwie pomorskim w 2004 r.
29.07.2005
5 Informacja sygnalna Gospodarka mieszkaniowa w województwie pomorskim w 2004 r.
30.06.2005 Archiwum Gospodarka mieszkaniowa w województwie pomorskim w 2004 r.

Inne opracowania

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie POMORSKIM – kwiecień 2024 r.
30.04.2024 Archiwum Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie POMORSKIM – kwiecień 2024 r.
2 Informacja sygnalna Transport i gospodarka morska w województwie pomorskim w 2022 r.
30.11.2023 Archiwum Transport i gospodarka morska w województwie pomorskim w 2022 r.
3 Informacja sygnalna Transport w województwie pomorskim w 2020 r.
30.11.2021 Archiwum Transport w województwie pomorskim w 2020 r.
4 Obrót nieruchomościami w województwie pomorskim w latach 2013-2014
22.01.2016
5 Informacja sygnalna Gospodarka morska w województwie pomorskim w 2007 r.
30.04.2008 Archiwum Gospodarka morska w województwie pomorskim w 2007 r.

Inwestycje. Środki trwałe

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Środki trwałe i nakłady inwestycyjne w województwie pomorskim w 2011 r.
31.12.2012 Archiwum Środki trwałe i nakłady inwestycyjne w województwie pomorskim w 2011 r.

Kultura

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Kultura w województwie pomorskim w 2011 r.
29.06.2012 Archiwum Kultura w województwie pomorskim w 2011 r.
2 Informacja sygnalna Działalność instytucji kultury w województwie pomorskim w 2004 r.
30.06.2005 Archiwum Działalność instytucji kultury w województwie pomorskim w 2004 r.

Ludność

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Sytuacja demograficzna województwa pomorskiego – dane bilansowe po NSP 2021
17.03.2023
2 Informacja sygnalna Stan i struktura demograficzno-społeczna ludności w województwie pomorskim – wyniki wstępne NSP 2021
06.12.2022
3 Informacja sygnalna Stan i struktura demograficzna ludności oraz liczba budynków i mieszkań w województwie pomorskim – wyniki ostateczne NSP 2021
27.09.2022
4 Informacja sygnalna Stan i ruch naturalny ludności w województwie pomorskim w 2020 r.
31.05.2021 Archiwum Stan i ruch naturalny ludności w województwie pomorskim w 2020 r.
5 Notatka informacyjna Ludność w województwie pomorskim w 2017 r.
16.04.2018
6 Informacja sygnalna Prognoza demograficzna ludności w 2030 r. według gmin w województwie pomorskim
08.02.2018
7 Informacja sygnalna Prognoza demograficzna ludności na lata 2014-2050 według powiatów w województwie pomorskim
27.03.2015
8 Informacja sygnalna Prognoza demograficzna ludności na lata 2014-2050 w województwie pomorskim
28.01.2015
9 Informacja sygnalna Ludność w województwie pomorskim w latach 2003-2004
30.06.2005 Archiwum Ludność w województwie pomorskim w latach 2003-2004

Nauka i technika

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach w województwie pomorskim w 2023 r.
29.04.2024 Archiwum Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach w województwie pomorskim w 2023 r.
2 Informacja sygnalna Działalność innowacyjna w województwie pomorskim w latach 2016-2018
31.03.2020

Ochrona środowiska

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Stan i ochrona środowiska w województwie pomorskim w 2022 r.
20.12.2023 Archiwum Stan i ochrona środowiska w województwie pomorskim w 2022 r.

Podmioty gospodarcze

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie pomorskim, 2023 r.
28.03.2024
2 Informacja sygnalna Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie pomorskim w 2022 r.
29.02.2024 Archiwum Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie pomorskim w 2022 r.
3 Informacja sygnalna Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w województwie pomorskim (PKD 2007)
27.05.2014 Archiwum Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w województwie pomorskim (PKD 2007)
4 Informacja sygnalna Spółki z udziałem kapitału zagranicznego w województwie pomorskim w 2003 r.
29.10.2004

Praca, wynagrodzenie

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Popyt na pracę w województwie pomorskim w 2023 r.
29.04.2024 Archiwum Popyt na pracę w województwie pomorskim w 2023 r.
2 Informacja sygnalna Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim w 4 kwartale 2023 r.
28.03.2024 Archiwum Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim w 4 kwartale 2023 r.
3 Informacja sygnalna Dojazdy do pracy w województwie pomorskim w świetle wyników NSP 2021
18.03.2024
4 Informacja sygnalna Bezrobocie rejestrowane w województwie pomorskim w 2023 r.
28.02.2024 Archiwum Bezrobocie rejestrowane w województwie pomorskim w 2023 r.
5 Informacja sygnalna Pracujący w województwie pomorskim w 2022 r.
31.08.2023 Archiwum Pracujący w województwie pomorskim w 2022 r.
6 Informacja sygnalna Ludność na rynku pracy w województwie pomorskim - wyniki wstępne NSP 2021
06.12.2022
7 Notatka informacyjna Dojazdy do pracy w województwie pomorskim w 2016 r.
30.08.2019 Archiwum Dojazdy do pracy w województwie pomorskim w 2016 r.
8 Informacja sygnalna Struktura miesięcznych wynagrodzeń brutto za październik 2016 r. w województwie pomorskim
09.03.2018
9 Informacja sygnalna Warunki pracy w województwie pomorskim w 2008 r.
31.07.2009

Przemysł, budownictwo

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Budownictwo mieszkaniowe w województwie pomorskim w 2022 r.
14.07.2023 Archiwum Budownictwo mieszkaniowe w województwie pomorskim w 2022 r.
2 Informacja sygnalna Przemysł i działalność innowacyjna w województwie pomorskim w 2018 r.
30.12.2019 Archiwum Przemysł i działalność innowacyjna w województwie pomorskim w 2018 r.

Rolnictwo, leśnictwo

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Powszechny Spis Rolny 2020 – wyniki ostateczne w województwie pomorskim - część 2
02.09.2022
2 Informacja sygnalna Powszechny Spis Rolny 2020 – wyniki ostateczne w województwie pomorskim
29.04.2022
3 Informacja sygnalna Powszechny Spis Rolny 2020 – wyniki wstępne w województwie pomorskim
01.10.2021
4 Informacja sygnalna Rolnictwo w województwie pomorskim w 2020 r.
30.07.2021 Archiwum Rolnictwo w województwie pomorskim w 2020 r.
5 Leśnictwo w województwie pomorskim w latach 2014-2018
30.12.2019
6 Informacja sygnalna Wynikowy szacunek produkcji głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w województwie pomorskim w 2012 r.
31.01.2013 Archiwum Wynikowy szacunek produkcji głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w województwie pomorskim w 2012 r.
7 Informacja sygnalna Leśnictwo w województwie pomorskim w 2011 r.
31.12.2012 Archiwum Leśnictwo w województwie pomorskim w 2011 r.
8 Informacja sygnalna Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie pomorskim
28.09.2012 Archiwum Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie pomorskim
9 Informacja sygnalna Pogłowie świń w województwie pomorskim według stanu w dniu 31 marca 2012 r.
31.05.2012 Archiwum Pogłowie świń w województwie pomorskim według stanu w dniu 31 marca 2012 r.

Sport, turystyka

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Turystyka w województwie pomorskim w 2023 r.
29.05.2024 Archiwum Turystyka w województwie pomorskim w 2023 r.
2 Informacja sygnalna Kluby sportowe w województwie pomorskim w 2012 r.
28.06.2013 Archiwum Kluby sportowe w województwie pomorskim w 2012 r.
3 Informacja sygnalna Baza noclegowa turystyki i jej wykorzystanie w województwie pomorskim w 2005 r.
28.04.2006 Archiwum Baza noclegowa turystyki i jej wykorzystanie w województwie pomorskim w 2005 r.

Warunki życia

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Budżety gospodarstw domowych w województwie pomorskim w 2022 r.
31.10.2023 Archiwum Budżety gospodarstw domowych w województwie pomorskim w 2022 r.
2 Informacja sygnalna Warunki mieszkaniowe w województwie pomorskim – wyniki wstępne NSP 2021
06.12.2022

Zdrowie. Pomoc społeczna

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Pomoc społeczna w województwie pomorskim w 2022 r.
28.07.2023 Archiwum Pomoc społeczna w województwie pomorskim w 2022 r.
2 Informacja sygnalna Ochrona zdrowia w województwie pomorskim w 2022 r.
28.07.2023 Archiwum Ochrona zdrowia w województwie pomorskim w 2022 r.
3 Informacja sygnalna Ochrona zdrowia i pomoc społeczna w województwie pomorskim w 2017 r.
31.07.2018 Archiwum Ochrona zdrowia i pomoc społeczna w województwie pomorskim w 2017 r.
Do góry