Opracowanie zawiera informacje o zebranych (wytworzonych) odpadach komunalnych na terenie województwa pomorskiego, ich strukturze oraz kierunkach zagospodarowania.