Opracowanie z zakresu prognozy demograficznej ludności na lata 2014 - 2050 w województwie pomorskim według powiatów zwiera dane dotyczące między innymi migracji ludności na pobyt stały oraz zmiany liczby ludności w 2050 r. w stosunku do 2013 r. według województw, płci, wieku, biologicznych, edukacyjnych i ekonomicznych grup wieku.


Wykresy interaktywne