Według stanu w dniu 31 grudnia 2021 r. ludność województwa pomorskiego wyniosła 2 358,7 tys. osób, o 0,5 tys. więcej niż przed rokiem. Główny wpływ na to miało dodatnie saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały.