Dane dotyczące przedsiębiorstw, które wprowadziły działalność innowacyjną w latach 2016–2018, nakładów poniesione na działalność innowacyjną.