Opracowanie sygnalne prezentuje wstępne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) w zakresie sytuacji osób na rynku pracy w województwie pomorskim. Okresem obserwacji był tydzień poprzedzający moment krytyczny spisu, tj. 25-31 marca 2021 r., a badaniem objęto osoby w wieku 15 lat i więcej.


Wykresy interaktywne