Opracowanie zawiera wstępne wyniki PSR 2020 w  zakresie podstawowych informacji dotyczących użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, pogłowia zwierząt gospodarskich oraz struktury dochodów gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego. Porównanie podstawowych danych z wynikami PSR 2010.


Wykresy interaktywne