Wyniki finansowe i podstawowe relacje ekonomiczne w okresie I - III 2015 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
30.06.2015

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych dotyczą podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Dane nie obejmują rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa działalności finansowej i ubezpieczeniowej oraz szkół wyższych. Dane prezentowane są według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007).

Do góry