Opracowanie stanowi rozszerzenie zakresu danych, opublikowanych 27 września 2022 r. w pierwszej informacji sygnalnej województwa pomorskiego, o nowe (wstępne) informacje
w podziale terytorialnym w zakresie ludności według stanu cywilnego i kraju urodzenia oraz charakterystyki demograficzno-społecznej (ludność według poziomu wykształcenia, osoby
z niepełnosprawnością). W niniejszym opracowaniu przedstawiono również dane o gospodarstwach domowych oraz cudzoziemcach.