Opracowanie zawiera uogólnione dane dotyczące podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON w województwie pomorskim (PKD 2007) według stanu na koniec 2013 r.