Opracowanie zawiera uogólnione informacje na temat bezrobotnych w województwie pomorskim w 2020 r., dotyczące między innymi bezrobotnych według płci, wieku i wykształcenia.