Opracowanie zawiera uogólnione informacje na temat bezrobotnych w województwie pomorskim w 1 półroczu 2023 r., dotyczące między innymi bezrobotnych według płci, wieku i wykształcenia.


Wykresy interaktywne