Opracowanie zawiera uogólnione informacje na temat bezrobotnych w województwie pomorskim w 2019 r., dotyczące między innymi bezrobotnych według płci, wieku i wykształcenia.


Wykresy interaktywne