Opracowanie zawiera uogólnione informacje na temat bezrobotnych w województwie pomorskim w  2016 r, dotyczące między innymi bezrobotnych według płci, wieku i wykształcenia.


Wykresy interaktywne