W 2021 r. na terenie województwa pomorskiego badaniem objęto 1180 podmiotów z kapitałem zagranicznym, a wartość ulokowanego w nich kapitału zagranicznego wyniosła 7288,4 mln zł, o 9,3% więcej niż przed rokiem. Pod względem liczby pracujących najwięcej kapitału zagranicznego ulokowano w podmiotach zatrudniających 250 osób i więcej (37,9%), natomiast według sekcji – wśród podmiotów działających w przetwórstwie przemysłowym (34,5%).


Wykresy interaktywne