W 2020 r. na terenie województwa pomorskiego badaniem objęto 1140 podmiotów z kapitałem zagranicznym, a wartość ulokowanego w nich kapitału zagranicznego wyniosła 6666,3 mln zł, o 0,2% więcej niż przed rokiem. Pod względem liczby pracujących najwięcej kapitału zagranicznego ulokowano w podmiotach zatrudniających 250 osób i więcej (34,4%), natomiast według sekcji – wśród podmiotów działających w przetwórstwie przemysłowym (30,9%).


Wykresy interaktywne