W 2016 r. na terenie województwa pomorskiego badaniem objęto 1350 podmiotów z kapitałem zagranicznym (o 23 podmioty mniej niż przed rokiem), które stanowiły 5,2% wszystkich badanych jednostek z udziałem kapitału zagranicznego w kraju.


Wykresy interaktywne