W 2018 r. na terenie województwa pomorskiego badaniem objęto 1369 podmiotów z kapitałem zagranicznym, a wartość ulokowanego w nich kapitału zagranicznego wyniosła 6088,2 mln zł, o 5,7% więcej niż przed rokiem. Pod względem liczby pracujących najwięcej kapitału zagranicznego ulokowano w podmiotach zatrudniających od 50 do 249 osób (32,0%). Natomiast według sekcji – wśród podmiotów działających w przetwórstwie przemysłowym (37,1%).


Wykresy interaktywne