W 2017 r. na terenie województwa pomorskiego badaniem objęto 1201 podmiotów z kapitałem zagranicznym, a wartość ulokowanego w nich kapitału zagranicznego wyniosła 5762,6 mln zł. Biorąc pod uwagę wielkość podmiotów pod względem liczby pracujących największy udział kapitału zagranicznego ulokowany był w podmiotach zatrudniających 250 i więcej osób (36,5%). Natomiast według sekcji największy taki udział odnotowano wśród podmiotów działających w przetwórstwie przemysłowym (39,2%).


Wykresy interaktywne