Opracowanie zawiera uogólnione informacje na temat bezrobotnych w województwie pomorskim w I półroczu 2018., dotyczące między innymi bezrobotnych według płci, wieku i wykształcenia.


Wykresy interaktywne