Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim w III kwartale 2017 r.

29.12.2017
Opracowanie zawiera informację o aktywności ekonomicznej ludności w województwie pomorskim prezentujące uogólnione dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności przeprowadzonego w III kwartale 2017 r.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w grudniu 2017 r.

29.12.2017
Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie pomorskim jest oceniany pozytywnie przez podmioty z większości prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej, najlepiej – przez przedstawicieli firm z sekcji informacja i komunikacja oraz prowadzących działalność w zakresie handlu detalicznego (jednostki te formułują opinie bardziej korzystne niż przed miesiącem). Negatywne oceny zgłaszają przedsiębiorstwa z sekcji zakwaterowanie i gastronomia oraz budownictwo.
Czytaj dalej

Publikacja Rocznik Statystyczny Gdyni 2016

12.12.2017
Opracowanie ukazuje w formie tabelarycznej zmiany, jakie zaszły w życiu mieszkańców Gdyni w latach 2011-2015, m.in. w demografii, ochronie środowiska, rynku pracy, edukacji, transporcie i gospodarce morskiej, infrastrukturze komunalnej, finansach i budżecie miasta, a także w bezpieczeństwie publicznym i współpracy zagranicznej. Wybrane informacje przedstawiono również na tle innych miast oraz województwa pomorskiego.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w listopadzie 2017 r.

30.11.2017
Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie pomorskim jest oceniany pozytywnie przez podmioty z większości prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej, najlepiej – przez przedstawicieli firm z sekcji informacja i komunikacja (opinie te są ostrożniejsze niż przed miesiącem). Negatywne oceny zgłaszają jedynie przedsiębiorstwa z sekcji zakwaterowanie i gastronomia oraz budownictwo.
Czytaj dalej

Publikacja Biuletyn statystyczny województwa pomorskiego - III kwartał 2017 r.

30.11.2017
Publikacja zawiera podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa pomorskiego m.in. z zakresu ludności, rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu, turystyki, podmiotów gospodarki narodowej, bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
1    54  55  56  57  58  59  60  61  62    62
Do góry