Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2019 r.

30.04.2019
Ogólny klimat koniunktury jest oceniany pozytywnie przez podmioty ze wszystkich prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej, naj-bardziej korzystnie przez przedstawicieli firm prowadzących działalność z zakresu transportu i gospodarki magazynowej oraz zakwaterowania i gastronomii.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach w województwie pomorskim w 2018 r.

30.04.2019
Opracowanie zawiera informacje o wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach w województwie pomorskim w 2018 r. Zaprezentowano miedzy innymi uogólnione dane dotyczące komputerów, dostępu do Internetu i stron internetowych posiadanych przez przedsiębiorstwa w województwie pomorskim.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w marcu 2019 r.

29.04.2019
Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej

Publikacja Statystyka wezła transportowego Gdynia w Korytarzu Sieci Bazowej TEN-T – 2016

12.04.2019
Zakres tematyczny opracowania pogrupowano w siedem działów, z czego cztery pierwsze charakteryzują poszczególne rodzaje transportu w węźle TEN-T w Gdyni. Kolejne dotyczą podmiotów gospodarki narodowej z siedzibą w Gdyni – z sekcji „Transport i gospodarka magazynowa”, zarejestrowanych w rejestrze REGON oraz nakładów inwestycyjnych i wartości środków trwałych w tej sekcji. Ostatni dział dotyczy wybranych aspektów związanych z ochroną środowiska. Ponadto, publikacja wzbogacona została prezentacją graficzną wybranych zagadnień.
Czytaj dalej
1    50  51  52  53  54  55  56  57  58    65
Do góry