Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w lipcu 2022 r.

29.07.2022
We wszystkich badanych obszarach przedsiębiorcy w lipcu oceniają koniunkturę gorzej lub podobnie jak w czerwcu. Najbardziej pesymistyczne oceny oraz największe spadki tych ocen zanotowano wśród prowadzących działalność związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Ochrona zdrowia w województwie pomorskim w 2021 r.

29.07.2022
Opracowanie zawiera uogólnione informacje o ochronie zdrowia w województwie pomorskim w 2021 r., między innymi o działalności placówek służby zdrowia, ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Pomoc społeczna w województwie pomorskim w 2021 r.

29.07.2022
Opracowanie zawiera uogólnione informacje o pomocy społecznej w województwie pomorskim w 2021 r., między innymi o działalności placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w czerwcu 2022 r.

28.07.2022
Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
1  2    
Do góry