Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w grudniu 2020 r.

30.12.2020
W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w grudniu br. oceniają koniunkturę mniej pesymistycznie niż w listopadzie br. Największa poprawa ocen nastąpiła w sekcji przetwórstwo przemysłowe, największe pogorszenie – w sekcji handel hurtowy.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim w III kwartale 2020 r.

30.12.2020
Opracowanie zawiera informację o aktywności ekonomicznej ludności w województwie pomorskim prezentujące uogólnione dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności przeprowadzonego w III kwartale 2020 r.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w listopadzie 2020 r.

29.12.2020
Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
  1  2  3  4    
Do góry