Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2018 r.

28.09.2018
Ogólny klimat koniunktury jest oceniany pozytywnie przez przedsiębiorców z większości prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej, najbardziej korzystnie i lepiej niż przed miesiącem – przez przedstawicieli firm prowadzących działalność z zakresu informacji i komunikacji. Negatywne oceny zgłaszają jedynie przedsiębiorstwa z sekcji zakwaterowanie i gastronomia.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim w II kwartale 2018 r.

28.09.2018
Opracowanie zawiera informację o aktywności ekonomicznej ludności w województwie pomorskim prezentujące uogólnione dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności przeprowadzonego w II kwartale 2018 r.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w sierpniu 2018 r.

28.09.2018
Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej

Publikacja Sytuacja demograficzna w Gdańsku, Sankt Petersburgu i Kaliningradzie

17.09.2018
Na opracowanie składają się uwagi metodyczne zawierające definicje podstawowych pojęć i wskaźników, synteza charakteryzująca procesy społeczno-demograficzne zachodzące w poszczególnych miastach oraz część tabelaryczna. Calość została wzbogacona prezentacją graficzną wybranych zjawisk demograficznych.
Czytaj dalej

Publikacja Nawałnica w województwie pomorskim, 11-12 sierpnia 2017 r.

14.09.2018
Sytuacja społeczno-gospodarcza gmin dotkniętych żywiołem
Czytaj dalej

Publikacja Województwo pomorskie w liczbach 2018

03.09.2018
Folder prezentuje podstawowe informacje statystyczne charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa pomorskiego w 2018 r., m.in. z zakresu ochrony środowiska, ludności, rynku pracy, wynagrodzeń, gospodarstw domowych, mieszkań, edukacji, ochrony zdrowia, kultury, turystyki, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, gospodarki morskiej, transportu, handlu, finansów oraz podmiotów gospodarki narodowej.
Czytaj dalej
1    57  58  59  60  61  62  63  64  65    65
Do góry