Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Stan i ruch naturalny ludności w województwie pomorskim w 2016 r.

31.05.2017
Opracowanie zawiera uogólnione dane dotyczące stanu i ruchu naturalnego ludności w województwie pomorskim w 2016 r., między innymi o liczbie ludności, przyroście naturalnym, przeciętnym trwaniu życia oraz migracjach ludności na pobyt stały.
Czytaj dalej

Publikacja Biuletyn statystyczny województwa pomorskiego - I kwartał 2017 r.

31.05.2017
Publikacja zawiera podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa pomorskiego m.in. z zakresu ludności, rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu, turystyki, podmiotów gospodarki narodowej, bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w maju 2017 r.

31.05.2017
Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie pomorskim jest oceniany pozytywnie przez podmioty ze wszystkich prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej, najlepiej – przez przedstawicieli firm z sekcji informacja i komunikacja oraz prowadzących działalność z zakresu handlu hurtowego.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w kwietniu 2017 r.

30.05.2017
Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
1    54  55  56  57  58  59  60  61  62 
Do góry