Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie pomorskim w 2016 r.

31.10.2017
W publikacji zaprezentowane zostały w szerokim zakresie informacje statystyczne charakteryzujące dochody, wydatki i wyniki finansowe budżetów gmin, powiatów, miast na prawach powiatu oraz województwa, a także dane dotyczące źródeł dochodów i kierunków wydatków.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w październiku 2017 r.

31.10.2017
Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie pomorskim jest oceniany pozytywnie przez podmioty z większości prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej, najlepiej – przez przedstawicieli firm z sekcji informacja i komunikacja (opinie te są ostrożniejsze niż przed miesiącem). Negatywne oceny zgłaszają jedynie przedsiębiorstwa z sekcji zakwaterowanie i gastronomia oraz budownictwo.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego we wrześniu 2017 r.

27.10.2017
Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej

Publikacja Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie pomorskim w 2016 r.

29.09.2017
Opracowanie zawiera bogaty zestaw informacji statystycznych charakteryzujących procesy społeczno-demograficzne zachodzące w województwie pomorskim, a przede wszystkim informacje o stanie i strukturze ludności, ruchu naturalnym i prognozie demograficznej, a także dane dotyczące migracji pochodzące ze źródeł pozastatystycznych.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim w II kwartale 2017 r.

29.09.2017
Opracowanie zawiera informację o aktywności ekonomicznej ludności w województwie pomorskim prezentujące uogólnione dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności przeprowadzonego w II kwartale 2017 r.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2017 r.

29.09.2017
Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie pomorskim oceniany jest pozytywnie przez przedstawicieli firm należących do większości prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej (informacja i komunikacja, handel detaliczny i hurtowy, przetwórstwo przemysłowe, a także zakwaterowanie i gastronomia). Nieznacznie negatywne oceny zgłaszają jedynie przedsiębiorstwa z sekcji budownictwo oraz transport i gospodarka magazynowa.
Czytaj dalej
1    54  55  56  57  58  59  60  61  62    62
Do góry