Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie pomorskim w 2016 r.

31.03.2017
Publikacja zawiera dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec 2016 r. na tle odpowiednich danych według stanu z końca 2015 r.
Czytaj dalej

Publikacja Działalność innowacyjna w województwie pomorskim w latach 2013-2015

31.03.2017
W opracowaniu przedstawiono zagadnienia z zakresu działalności badawczej i rozwojowej, działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w przemyśle i w sektorze usług, ochrony własności przemysłowej i statystyki patentów oraz zasobów ludzkich dla nauki i techniki w województwie pomorskim.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w marcu 2017 r.

31.03.2017
Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie pomorskim oceniany jest pozytywnie przez przedstawicieli firm z większości badanych rodzajów działalności gospodarczej (informacja i komunikacja, przetwórstwo przemysłowe, handel hurtowy, transport i gospodarka magazynowa, a także handel detaliczny). Negatywne, ale lepsze niż przed miesiącem oceny koniunktury zgłaszają jedynie podmioty prowadzące działalność gospodarczą związaną z budownictwem oraz zakwaterowaniem i gastronomią.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim w IV kwartale 2016 r.

31.03.2017
Opracowanie zawiera informację o aktywności ekonomicznej ludności w województwie pomorskim prezentujące uogólnione dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności przeprowadzonego w IV kwartale 2016 r.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w lutym 2017 r.

28.03.2017
Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Finanse instytucji kultury w województwie pomorskim w 2015 r.

22.03.2017
Opracowanie zawiera wyniki finansowe instytucji kultury z rocznego sprawozdania o symbolu F-02/dk (Roczne sprawozdanie o finansach kultury) oraz wydatki na kulturę jednostek samorządu terytorialnego i budżetów gospodarstw domowych w województwie pomorskim w 2015 r.
Czytaj dalej
1    54  55  56  57  58  59  60  61  62    62
Do góry