Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w województwie pomorskim w 2005 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 31.03.2006
Częstotliwość wydania: Roczna

 

UWAGI OGÓLNE

SŁOWNIK POJĘĆ

Tablice:

Tabl.1

Podmioty gospodarki narodowej według form prawnych i sektorów własności w latach 2000-2005

pdf

xls 

Tabl.2

Podmioty gospodarki narodowej według liczby pracujących oraz sekcji i działów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 

pdf 

xls

Tabl.3

Podmioty gospodarki narodowej według liczby pracujących oraz podregionów i powiatów

pdf

xls

Tab.4

Podmioty gospodarki narodowej nowo zarejestrowane według sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

pdf

xls

Tabl.5

Podmioty gospodarki narodowej nowo zarejestrowane według podregionów i powiatów

pdf

xls

Tabl.6

Podmioty gospodarki narodowej wyrejestrowane według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

pdf

xls

Tabl.7

Podmioty gospodarki narodowej wyrejestrowane według podregionów i powiatów

pdf

xls

Tabl.8

Podmioty gospodarki narodowej prowadzące działalność w więcej niż jednym miejscu według sekcji i działów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

pdf

xls

Tabl.9

Podmioty gospodarki narodowej według sekcji i działów

pdf

xls

Tabl.10

Podmioty gospodarki narodowej według podregionów i sekcji

pdf

xls

Tabl.11

Podmioty gospodarki narodowej według sektorów własności i form prawnych oraz powiatów i gmin w 2005 r.

pdf

xls

Tabl.12

Spółki handlowe według form prawnych, sekcji i działów

pdf

xls

Tabl.13

Spółki handlowe według form prawnych oraz powiatów i gmin w 2005 r.

pdf

xls

Tabl.14

Spółki handlowe według rodzaju kapitału i form prawnych

pdf

xls

Tabl.15

Spółki handlowe według rodzaju kapitału oraz sekcji i działów

pdf

xls

Tabl.16

Spółki handlowe według rodzaju kapitału oraz powiatów i gmin w 2005 r.

pdf

xls

Tabl.17

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według wybranych sekcji oraz powiatów i gmin w 2005 r.

pdf

xls

Tabl.18

Podmioty gospodarki narodowej według województw

pdf

xls

Tabl.19

Spółki handlowe według rodzaju kapitału i województw

pdf

xls

WYKAZ ORGANÓW (pliki pdf)

SCHEMATY (pliki pdf)

WYKRESY (pliki pdf)

 MAPY (pliki pdf)

Wyjdź z archiwum

Do góry