Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w województwie pomorskim w 2006 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 30.03.2007
Częstotliwość wydania: Roczna

UWAGI OGÓLNE

SŁOWNIK POJĘĆ


TABLICE:


Tabl.1

Podmioty gospodarki narodowej według form prawnych i sektorów własności w latach 2000-2006

pdf xls

Tabl.2

Podmioty gospodarki narodowej według liczby pracujących oraz sekcji i działów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

pdf xls

Tabl.3

Podmioty gospodarki narodowej według liczby pracujących oraz podregionów i powiatów

pdf xls

Tabl.4

Podmioty gospodarki narodowej nowo zarejestrowane według sekcji Polskiej
Klasyfikacji Działalności (PKD)

pdf xls

Tabl.5

Podmioty gospodarki narodowej nowo zarejestrowane według podregionów i powiatów

pdf xls

Tabl.6

Podmioty gospodarki narodowej wyrejestrowane według sekcji Polskiej
Klasyfikacji Działalności (PKD)

pdf xls

Tabl.7

Podmioty gospodarki narodowej wyrejestrowane według podregionów i powiatów

pdf xls

Tabl.8

Podmioty gospodarki narodowej prowadzące działalność w więcej niż jednym
miejscu według sekcji i działów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

pdf xls

Tabl.9

Podmioty gospodarki narodowej według sekcji i działów

pdf xls

Tabl.10

Podmioty gospodarki narodowej według podregionów i sekcji

pdf xls

Tabl.11

Podmioty gospodarki narodowej według sektorów własności i form prawnych oraz powiatów i gmin w 2006 r.

pdf xls

Tabl.12

Spółki handlowe według form prawnych, sekcji i działów

pdf xls

Tabl.13

Spółki handlowe według form prawnych oraz powiatów i gmin w 2006 r.

pdf xls

Tabl.14

Spółki handlowe według rodzaju kapitału i form prawnych

pdf xls

Tabl.15

Spółki handlowe według rodzaju kapitału oraz sekcji i działów

pdf xls

Tabl.16

Spółki handlowe według rodzaju kapitału oraz powiatów i gmin w 2006 r.

pdf xls

Tabl.17

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według wybranych sekcji oraz powiatów i gmin w 2006 r.

pdf xls

Tabl.18

Podmioty gospodarki narodowej według województw

pdf xls

Tabl.19

Spółki handlowe według rodzaju kapitału i województw

pdf xls


WYKAZ ORGANÓW (pliki pdf)


SCHEMATY (pliki pdf)


WYKRESY I MAPY (pliki pdf)

ZESPÓŁ REDAKCYJNY - ZNAKI

Wyjdź z archiwum

Do góry