Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w województwie pomorskim w 2004 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 31.03.2005
Częstotliwość wydania: Roczna

UWAGI OGÓLNE

SŁOWNIK POJĘĆ

Tablice:


Tabl.1 Podmioty gospodarki narodowej  według form prawnych i sektorów własności  w latach 2000-2004 

Tabl.2

Podmioty gospodarki narodowej według liczby pracujących oraz sekcji i działów
Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 
Tabl.3 Podmioty gospodarki narodowej według liczby pracujących oraz podregionów i powiatów
Tabl.4 Podmioty gospodarki narodowej nowo zarejestrowane według sekcji Polskiej Klasyfikacji Działaności (PKD)
Tabl.5 Podmioty gospodarki narodowej nowo zarejestrowane według podregionów i powiatów 
Tabl.6 Podmioty gospdarki narodowej wyrejestrowane według sekcji Polskiej Klasyfikacji Dzialalności (PKD) 
Tabl.7 Podmioty gospdarki narodowej wyrejestrowane według podregionów i powiatów  
Tabl.8 Podmioty gospdarki narodowej prowadzące działalność w więcej niż 1 miejscu według sekcji i działów
Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)  
Tabl.9 Podmioty gospodarki narodowej według sekcji i działów 
Tabl.10 Podmioty gospodarki narodowej według podregionów i sekcji 
Tabl.11 Podmioty gospdarki narodowej według sektorów własności i form prawnych oraz powiatów i gmin w 2004 r.
Tabl.12 Spółki handlowe według form prawnych, sekcji i działów
Tabl.13 Spółki handlowe według form prawnych oraz powiatów i gmin w 2004 r.
Tabl.14 Spółki handlowe według rodzaju kapitału i form prawnych
Tabl.15 Spółki handlowe według rodzaju kapitału oraz sekcji i działów
Tabl.16 Spółki handlowe według rodzaju kapitału oraz powiatów i gmin w 2004 r.
Tabl.17 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według wybranych sekcji oraz powiatów i gmin w 2004 r.
Tabl.18 Podmioty gospodarki narodowej według województw
Tabl.19 Spółki handlowe według rodzaju kapitału i województw

SCHEMATY

WYKRESY

MAPY

Wyjdź z archiwum

Do góry