Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w 2015 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 19.05.2016
Częstotliwość wydania: Roczna

Urząd Statystyczny w Gdańsku przekazuje Państwu Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w 2015 r. Jest to kolejna edycja tej publikacji, która prezentuje procesy zachodzące w gospodarce na terenie województwa i uwzględnia zjawiska istotne z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.

Opracowanie składa się przede wszystkim z komentarzy analitycznych ilustrowanych graficznie za pomocą map i wykresów przedstawiających tendencje na przestrzeni kilku lat. Opatrzono je tablicami przekrojowymi obrazującymi poziom zjawiska w kraju i województwie oraz szczegółowymi dla województwa. Opis niezbędnych definicji wskaźników i pojęć stosowanych w analizie i tablicach statystycznych znajduje się w uwagach ogólnych. Podstawowe wyjaśnienia metodyczne znajdują się również w tekście analitycznym. Zakres tematyczny obejmuje najważniejsze działy statystyki publicznej, m.in. ludność, rynek pracy, wynagrodzenia, ceny, rolnictwo, przemysł, budownictwo, wyniki finansowe przedsiębiorstw i nakłady inwestycyjne.


Wykresy interaktywne

Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje i działy PKD 2007, grupy COICOP, sektory własności.
Do góry