Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego 2020

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 29.05.2020
Częstotliwość wydania: Roczna

Opracowanie składa się z komentarzy analitycznych ilustrowanych graficznie za pomocą map i wykresów przedstawiających tendencje na  przestrzeni kilku lat. Dodatkowo dołączone zostały tablice przekrojowe dla miasta wojewódzkiego oraz dla województwa obrazujące poziom zjawiska na tle kraju i pozostałych województw oraz tablice szczegółowe dla województwa. Podstawowe wyjaśnienia metodyczne znajdują się w tekście analitycznym. W stosunku do edycji z lat poprzednich opracowanie zostało wzbogacone o dodatkowe zagadnienia i obejmuje najważniejsze działy statystyki publicznej zgrupowane w rozdziałach tematycznych, tj. środowisko, społeczeństwo, gospodarka oraz finanse jednostek samorządu terytorialnego.

Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje i działy PKD 2007, grupy COICOP.
Do góry