Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w 2012 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 17.05.2013
Częstotliwość wydania: Roczna

Publikacja prezentuje procesy zachodzące w gospodarce na terenie województwa i uwzględnia zjawiska istotne z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.
Opracowanie składa się przede wszystkim z komentarzy analitycznych, ilustrowanych graficznie za pomocą map i wykresów przedstawiających tendencje na przestrzeni kilku lat. Opatrzono je tablicami przekrojowymi obrazującymi poziom zjawiska w kraju i województwie oraz szczegółowymi dla województwa. Opis niezbędnych definicji wskaźników i pojęć stosowanych w analizie i tablicach statystycznych znajduje się w uwagach ogólnych. Podstawowe wyjaśnienia metodyczne znajdują się również w tekście analitycznym. Zakres tematyczny obejmuje najważniejsze działy statystyki publicznej, m.in. ludność, rynek pracy, wynagrodzenia, ceny, rolnictwo, przemysł, budownictwo, wyniki finansowe przedsiębiorstw i nakłady inwestycyjne.
Dodatkowo dla lat 2010-2012 w opracowaniu zostały uwzględnione dane przeliczone w oparciu o wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.

Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje i działy PKD 2007, grupy COICOP, sektory własności
Do góry