Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego 2023

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 28.04.2023
Częstotliwość wydania: Roczna

Opracowanie składa się z komentarzy analitycznych uzupełnionych tablicami szczegółowymi dla województwa oraz ilustracjami graficznymi w formie map i wykresów przedstawiających wybrane cechy, zjawiska i zaobserwowane tendencje. Analizowane dane przedstawione zostały w ujęciu dynamicznym od 2015 r., a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju oraz innych województw. Dodatkowo dołączone zostały tablice przekrojowe obrazujące poziom zjawiska w województwie na tle kraju oraz tablice dla Gdańska i pozostałych miast na prawach powiatu w województwie. Podstawowe wyjaśnienia metodyczne znajdują się w tekście analitycznym. W odniesieniu do edycji z lat poprzednich opracowanie zostało wzbogacone m.in. o dane dotyczące planowania przestrzennego i rewitalizacji w gminach.


Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje i działy PKD 2007, grupy COICOP.
Do góry