Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego 2023

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 28.04.2023
Częstotliwość wydania: Roczna

Opracowanie składa się z komentarzy analitycznych uzupełnionych tablicami szczegółowymi dla województwa oraz ilustracjami graficznymi w formie map i wykresów przedstawiających wybrane cechy, zjawiska i zaobserwowane tendencje. Analizowane dane przedstawione zostały w ujęciu dynamicznym od 2015 r., a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju oraz innych województw. Dodatkowo dołączone zostały tablice przekrojowe obrazujące poziom zjawiska w województwie na tle kraju oraz tablice dla Gdańska i pozostałych miast na prawach powiatu w województwie. Podstawowe wyjaśnienia metodyczne znajdują się w tekście analitycznym. W odniesieniu do edycji z lat poprzednich opracowanie zostało wzbogacone m.in. o dane dotyczące planowania przestrzennego i rewitalizacji w gminach.


Dnia 24.04.2024 r. zmodyfikowano plik pdf Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego 2023"

Strona

Tablica

Wiersz

Było

Jest

36

Tekst

19 od dołu

699 tys. t

699 t

36

Tekst

15 od dołu

471 tys. t.

471 t

83

17

Boczek tablicy

Przeciętna miesięczna liczba dzieci, na które rodziny otrzymują świadczenie wychowawcze w tys.

Przeciętna miesięczna liczba dzieci, na które rodziny otrzymują świadczenie wychowawcze

86

19

Boczek tablicy

Miejsca w tys.:

Dzieci przebywające (w ciągu roku) w tys.:

Miejsca:

Dzieci przebywające (w ciągu roku):

161

39

Główka tablicy

2021 Polska

2022 Polska

202


Boczek tablicy w Rozdziale 10

Miejsca w żłobkach i klubach dziecięcych na 1000 dzieci w wieku do lat 3 w 2021 r. (stan w dniu 31 grudnia)

Miejsca w żłobkach i klubach dziecięcych na 100 dzieci w wieku do lat 3 w 2021 r. (stan w dniu 31 grudnia)

Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje i działy PKD 2007, grupy COICOP.
Do góry