Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego 2022

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 20.05.2022
Częstotliwość wydania: Roczna

Opracowanie składa się z komentarzy analitycznych uzupełnionych tablicami szczegółowymi dla województwa oraz ilustracjami graficznymi w formie map i wykresów przedstawiających wybrane cechy, zjawiska i zaobserwowane tendencje. Dodatkowo dołączone zostały tablice przekrojowe obrazujące poziom zjawiska w województwie na tle kraju oraz tablice dla Gdańska i pozostałych miast na prawach powiatu w województwie. Podstawowe wyjaśnienia metodyczne znajdują się w tekście analitycznym. W odniesieniu do edycji z lat poprzednich opracowanie zostało wzbogacone m.in. o dane w zakresie wynagrodzeń według zawodów oraz zgłoszonych wynalazków i wzorów użytkowych. W odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowania przedstawicieli władz samorządowych wybrane informacje dotyczące przemysłu i transportu zostały zaprezentowane według powiatów, a dane o projektach dofinansowanych ze środków europejskich według gmin. Analizowane dane przedstawione zostały w ujęciu dynamicznym od 2010 r., a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju oraz innych województw.


Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje i działy PKD 2007, grupy COICOP.
Do góry