Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w sierpniu 2021 r.

28.09.2021
Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej

Publikacja Sytuacja społeczno-gospodarcza Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot 2014-2019

14.09.2021
W opracowaniu zaprezentowane zostały dane z takich obszarów jak podział administracyjny, środowisko, kapitał ludzki, jakość życia i gospodarka.
Czytaj dalej

Publikacja Województwo pomorskie w liczbach 2021

06.09.2021
Folder prezentuje podstawowe informacje statystyczne charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa pomorskiego w 2021 r., m.in. z zakresu ochrony środowiska, ludności, rynku pracy, wynagrodzeń, gospodarstw domowych, mieszkań, edukacji, ochrony zdrowia, kultury, turystyki, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, gospodarki morskiej, transportu, handlu, finansów oraz podmiotów gospodarki narodowej.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Bezrobocie rejestrowane w województwie pomorskim w I półroczu 2021 r.

31.08.2021
Opracowanie zawiera uogólnione informacje na temat bezrobotnych w województwie pomorskim w I półroczu 20210 r., dotyczące między innymi bezrobotnych według płci, wieku i wykształcenia.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w sierpniu 2021 r.

31.08.2021
W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w sierpniu br. oceniają koniunkturę pozytywnie. Najbardziej optymistyczne oceny formułowane są przez prowadzących działalność w zakresie informacji i komunikacji. Wyjątkami są transport i gospodarka magazynowa oraz handel detaliczny, gdzie oceny są negatywne. Składowa „prognostyczna” pogorszyła się lub jest podobna jak przed miesiącem we wszystkich obszarach.
Czytaj dalej
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    62
Do góry