Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w styczniu 2022 r.

31.01.2022
W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w styczniu oceniają koniunkturę negatywnie. Wyjątkami są informacja i komunikacja oraz przetwórstwo przemysłowe, gdzie oceny są pozytywne. Najbardziej pesymistyczne oceny formułowane są przez prowadzących działalność związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w grudniu 2021 r.

31.01.2022
Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
1    2  3  4  5  6  7  8  9  10    62
Do góry