Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w lipcu 2021 r.

30.07.2021
W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w lipcu br. oceniają koniunkturę lepiej niż w czerwcu br. Wyjątkiem jest handel hurtowy oraz budownictwo, gdzie oceny spadły oraz handel detaliczny, gdzie oceny są podobne jak przed miesiącem. Składowa „diagnostyczna” poprawiła się w większości obszarów.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Ochrona zdrowia w województwie pomorskim w 2020 r.

30.07.2021
Opracowanie zawiera uogólnione informacje o ochronie zdrowia w województwie pomorskim w 2020 r., między innymi o działalności placówek służby zdrowia, ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.
Czytaj dalej

Publikacja Sytuacja demograficzna województwa pomorskiego w 2020 r.

30.07.2021
Na opracowanie składa się analiza stanu i struktury, ruchu naturalnego oraz migracji ludności województwa na tle wskaźników ogólnopolskich oraz w odniesieniu do pozostałych województw i powiatów województwa pomorskiego.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Pomoc społeczna w województwie pomorskim w 2020 r.

30.07.2021
Opracowanie zawiera uogólnione informacje o pomocy społecznej w województwie pomorskim w 2020 r., między innymi o działalności placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w czerwcu 2021 r.

28.07.2021
Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Budownictwo mieszkaniowe w województwie pomorskim w 2020 r.

16.07.2021
Opracowanie zawiera uogólnione dane dotyczące budownictwa mieszkaniowego w województwie pomorskim w 2020 r., między innymi o budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych oddanych do użytkowania, wydanych pozwoleniach na budowę, przeciętnym czasie trwania budowy budynków mieszkalnych oraz mieszkaniach oddanych do użytkowania.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wstępne wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w I kwartale 2021 r.

08.07.2021
Opracowanie zawiera informację o aktywności ekonomicznej ludności w województwie pomorskim prezentujące uogólnione dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności przeprowadzonego w I kwartale 2021 r.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2021 r.

30.06.2021
W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w czerwcu br. oceniają koniunkturę mniej korzystnie niż w maju br. Oceny wzrosły jedynie w handlu hurtowym, natomiast w handlu detalicznym oceny są podobne jak przed miesiącem. Składowa „prognostyczna” pogorszyła się w większości obszarów.
Czytaj dalej
1    3  4  5  6  7  8  9  10  11    62
Do góry