Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w marcu 2021 r.

31.03.2021
W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w marcu br. oceniają koniunkturę lepiej niż w lutym br. Wyjątkiem jest sekcja transport i gospodarka magazynowa oraz handel hurtowy, gdzie oceny spadły oraz zakwaterowanie i gastronomia, gdzie oceny są podobne jak przed miesiącem. W większości obszarów oceny bieżące („diagnozy”) oraz oczekiwania („prognozy”) poprawiły się lub są podobne jak przed miesiącem.
Czytaj dalej

Publikacja Rynek pracy w województwie pomorskim, województwie warmińsko-mazurskim, obwodzie kaliningradzkim i Sankt Petersburgu w latach 2017–2019

31.03.2021
Publikacja przedstawia sytuację na rynku pracy w województwie pomorskim, warmińsko-mazurskim, obwodzie kaliningradzkim i Sankt Petersburgu w latach 2017—2019. W opracowaniu zaprezentowane zostały informacje dotyczące aktywności ekonomicznej ludności, pracujących, bezrobocia rejestrowanego, wynagrodzeń oraz rent i emerytur dla wspomnianych jednostek terytorialnych.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim w IV kwartale 2020 r.

31.03.2021
Opracowanie zawiera informację o aktywności ekonomicznej ludności w województwie pomorskim prezentujące uogólnione dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności przeprowadzonego w IV kwartale 2020 r.
Czytaj dalej

Publikacja Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie pomorskim, 2020 r.

31.03.2021
Publikacja zawiera dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec 2020 r. na tle odpowiednich danych według stanu z końca 2019 r.
Czytaj dalej
1    5  6  7  8  9  10  11  12  13    62
Do góry