Warunki życia ludności w województwie pomorskim w latach 2017-2019

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 30.10.2020

Urząd Statystyczny w Gdańsku przekazuje Państwu publikację Warunki życia ludności w województwie pomorskim w latach 2017-2019, która charakteryzuje różne obszary społeczno-gospodarcze wpływające na jakość życia mieszkańców.

Opracowanie składa się z syntezy wyników badań, komentarza analitycznego, uwag metodycznych oraz dołączonych tablic statystycznych. Część analityczna zawiera opis najistotniejszych zagadnień charakteryzujących warunki życia mieszkańców województwa pomorskiego. W niniejszym opracowaniu po raz pierwszy do oceny poziomu życia ludności według województw wykorzystano taksonomiczne bezwzorcowe syntetyczne miary rozwoju. Otrzymany w trakcie analizy wskaźnik syntetyczny pozwolił na ocenę poziomu życia ludności w poszczególnych województwach oraz na sklasyfikowanie województwa pomorskiego na tle pozostałych województw. Uzupełnieniem komentarza są tablice, wykresy i kartogramy, które ilustrują wybrane cechy, zjawiska i zaobserwowane tendencje. W publikacji zawarto również definicje najważniejszych pojęć i wskaźników, metody badań oraz wykorzystywane źródła informacji. Część tabelaryczna zawiera wybrane informacje dla województwa pomorskiego za lata 2017-2019 oraz, dla bardziej szczegółowego scharakteryzowania zjawisk, w przekroju terytorialnym i na tle pozostałych województw.

Przekroje: województwo, podregiony, powiaty
Do góry