Warunki życia ludności w województwie pomorskim w latach 2011-2013

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 31.10.2014

Opracowanie składa się z uwag ogólnych, metodycznych, syntezy wyników badań, tablic statystycznych oraz wykresów. W uwagach przedstawiono podstawowe pojęcia, a część analityczna zawiera opis najistotniejszych zagadnień charakteryzujących warunki życia mieszkańców województwa pomorskiego. Uzupełnienie natomiast stanowią prezentacje graficzne. Część tabelaryczna zawiera wybrane informacje dla województwa pomorskiego za lata 2011-2013 oraz dla bardziej szczegółowego scharakteryzowania zjawisk również w przekroju terytorialnym i na tle pozostałych województw.

Przekroje: województwo, podregiony, powiaty
Do góry