Warunki życia ludności w województwie pomorskim w latach 2008-2010

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 24.10.2011

Zakres tematyczny publikacji obejmuje różne aspekty warunków życia, m.in. podstawowe dane demograficzne, warunki mieszkaniowe, dochody i wydatki ludności, szeroko pojętą aktywność ekonomiczną, edukację, kulturę, bezpieczeństwo publiczne i ochronę środowiska. W skład publikacji wchodzi część analityczna i tabelaryczna, która rozpoczyna się tablicami przeglądowymi zawierającymi ważniejsze dane o województwie na tle kraju i innych województw. Część analityczną publikacji wzbogacono o wykresy i mapy, które ilustrują przebieg najważniejszych zjawisk społecznych i gospodarczych oraz umożliwiają dokonywanie porównań międzywojewódzkich i międzypowiatowych w regionie. Całość poprzedzona została uwagami metodycznymi, w których przedstawiono niezbędne definicje wskaźników i pojęć stosowanych w analizie i tablicach statystycznych. Źródłem danych, w większości przypadków, były wyniki badań statystycznych GUS. Pomocniczo wykorzystano także materiały policji, straży pożarnej i innych instytucji z województwa pomorskiego.

Przekroje: województwo, podregiony, powiaty
Do góry