Warunki życia ludności w województwie pomorskim w latach 2014-2016

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 31.10.2017

Urząd Statystyczny w Gdańsku przekazuje Państwu publikację Warunki życia ludności w województwie pomorskim w latach 2014-2016, która charakteryzuje różne obszary społeczno-gospodarcze wpływające na jakość życia mieszkańców.
Opracowanie składa się z uwag ogólnych, metodycznych, syntezy wyników badań, tablic statystycznych oraz wykresów. W uwagach przedstawiono podstawowe pojęcia, a część analityczna zawiera opis najistotniejszych zagadnień charakteryzujących
warunki życia mieszkańców województwa pomorskiego. Uzupełnienie natomiast stanowią prezentacje graficzne. Część tabelaryczna zawiera wybrane informacje dla województwa pomorskiego za lata 2014-2016 oraz, dla bardziej szczegółowego
scharakteryzowania zjawisk, w przekroju terytorialnym i na tle pozostałych województw.


Wykresy interaktywne

Przekroje: województwo, podregiony, powiaty
Do góry