Rocznik Statystyczny Województwa Pomorskiego 2023

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 29.12.2023
Częstotliwość wydania: Roczna

Z przyjemnością przekazuję Państwu „Rocznik Statystyczny Województwa Pomorskiego”. To dwudziesta czwarta edycja opracowania, które kompleksowo prezentuje najważniejsze dane o poziomie i warunkach życia ludności, sytuacji gospodarczej oraz środowisku naturalnym województwa pomorskiego.

Publikacja zawiera bogaty zestaw informacji zgrupowanych w 21 działach tematycznych. Tablice przeglądowe zawierają wybrane dane o województwie na tle kraju w 2022 r. oraz ważniejsze informacje o województwie w latach 2000, 2010, 2015 i 2022. Zamieszczony materiał statystyczny uzupełniono uwagami ogólnymi oraz uwagami do poszczególnych działów zawierającymi wyjaśnienia dotyczące terminologii, metodologii i zakresu informacji.

Najnowsze dane przedstawione w tej edycji Rocznika dotyczą okresu przypadającego na koniec pandemii COVID-19. Aby ułatwić Państwu ocenę, jaki wpływ wywarła pandemia na sytuację w naszym kraju, jako nowy okres odniesienia w publikacji został przyjęty 2019 r. W tym wydaniu zostały również wprowadzone zmiany wynikające z modyfikacji i rozwoju naszych badań. Szczególną uwagę pragnę zwrócić na zmianę niektórych danych w stosunku do wcześniej opublikowanych, a mianowicie wyników badania budżetów gospodarstw domowych za 2021 r., które opracowano z wykorzystaniem danych z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. W związku z tym, że źródła administracyjne są stosowane w naszych badaniach na coraz szerszą skalę, po raz pierwszy w tej edycji Rocznika wprowadzamy dane o pracujących według miejsca zamieszkania obliczone z wykorzystaniem tych źródeł.

W bieżącej edycji Rocznika kontynuujemy w szerszym zakresie prezentacje danych według Delimitacji Obszarów Wiejskich (DOW) opracowanej przez Główny Urząd Statystyczny. Celem DOW jest zarówno zapewnienie jednolitej prezentacji wyników badań statystyki publicznej dotyczących obszarów wiejskich, jak i podkreślenie ich różnorodności.

Do góry