Rocznik Statystyczny Województwa Pomorskiego 2022

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 30.12.2022
Częstotliwość wydania: Roczna

Urząd Statystyczny w Gdańsku przekazuje Państwu dwudzieste trzecie wydanie „Rocznika Statystycznego Województwa Pomorskiego”.

Publikacja zawiera bogaty zestaw informacji charakteryzujących poziom życia społeczeństwa i stan gospodarki województwa. Szczegółowe dane statystyczne zgrupowano w 21 działach tematycznych, a tablice przeglądowe zawierają wybrane informacje o województwie na tle kraju w 2021 r. oraz ważniejsze dane o województwie w latach 2000, 2010, 2015 i 2021. Zamieszczony materiał statystyczny uzupełniono uwagami ogólnymi oraz uwagami do poszczególnych działów zawierającymi wyjaśnienia dotyczące terminologii, metodologii i zakresu informacji.

W tegorocznym wydaniu Rocznika zostały zaprezentowane wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 dotyczące stanu i struktury ludności, rynku pracy,  gospodarstw domowych oraz zasobów mieszkaniowych. Po raz pierwszy opublikowano też informacje o nakładach pracy w gospodarstwach rolnych opracowane na podstawie wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2020.

Do góry