Rocznik Statystyczny Województwa Pomorskiego 2021

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 30.12.2021
Częstotliwość wydania: Roczna

Urząd Statystyczny w Gdańsku przekazuje Państwu dwudzieste drugie wydanie „Rocznika Statystycznego Województwa Pomorskiego”.

Bieżąca edycja Rocznika jest kontynuacją poprzedniej edycji opracowanej w nowej formie. Publikacja zawiera bogaty zestaw informacji charakteryzujących poziom życia społeczeństwa i stan gospodarki województwa. Szczegółowe dane statystyczne zgrupowano w 21 działach tematycznych. Opracowanie kończą dwie tablice przeglądowe zawierające ważniejsze dane o województwie w latach 2000, 2010, 2015 i 2020 oraz wybrane informacje o województwie na tle kraju w 2020 r. Zamieszczony materiał statystyczny uzupełniono uwagami ogólnymi zawierającymi wyjaśnienia dotyczące terminologii, metodologii i zakresu informacji.

Do góry